Product Description

Alkohol tester (Alkomat) je nástenný automat na mince s jedinečným dizajnom, merajúci hladinu alkoholu z dychovej skúšky. Presnosť meraní našich Alkomatov je porovnateľná s detektormi alkoholu, používanými políciou Slovenskej republiky.

Rozmery:
• Výška: 50 cm.
• Šírka: 35 cm.
• Hĺbka: 16 cm.
• Hmotnosť: 11 kg.


Konštrukcia:
• Kryt je vyrobený z ocele.
• Na náter je použitá epoxidová farba.
• Je možné vložiť 750 aplikátorov (slamiek)
• Zásobník mincovníkov má obsah až 5000 mincí.

Elektronické súčasti:
• Veľký displej v tvare „0.00“
• Tri rôzne farby podľa výsledku
• Kvôli použitiu v hlučnom prostredí, je hovorený návod na vykonanie testu doplnený ikonami so svetelnou signalizáciou.

Použité technológie:
• Systém automatickej kalibrácie: spustený vždy pri zapnutí Alkomatu.
• Kontrola systémov: signalizuje akúkoľvek chybu funkčnosti.
• Čistiaci systém: eliminuje akékoľvek stopy alkoholu na senzore po každom teste.
• Protikondenzačný systém: zabraňuje kondenzácii vlhkosti z dychu po každom teste.
• Automatické upozornenie na výmenu senzora.

Inštalácia:
• Prevedenie: nástenný.
• Uchytenie: 4 skrutky.
• Napájanie: klasická zásuvka 220V.

Výsledky testu:
• Výsledok testu je zobrazený na digitálnom displeji s presností na dve desatinné miesta v promile (‰). Môže byť zobrazený v 3 rôznych variantoch:
• Nastavenie BRAC: stanovenie koncentrácie alkoholu v dychu. (štandardné nastavenie PČR)
• Nastavenie BAC: stanovení koncentrácie alkoholu v krvi.
• Nastavení US BAC: americký systém.

Profesionálny servis je zaistený po celej SR.