Close

Biliard

Biliardové stoly predaj a prenájom zdarma

Čo je to biliard ?

Biliard je športová hra, pri ktorej sa špeciálnou palicou (tágom) odrážajú špeciálne gule na špeciálnom biliardovom stole potiahnutom špeciálnym biliardovým plátnom. Táto stolová hra je u nás veľmi obľúbená a čím ďalej tým viac si získava srdcia fanúšikov. Jej korene sa datujú k 16. storočiu vo Francúzsku, kde to bola stolová alternatíva pre vtedy populárny kriket. V biliarde rozlišujeme niekoľko druhov hier, čomu sú prispôsobené aj prevedenia biliardových stolov. Medzi najpopulárnejšie hry u nás patrí Osmička (Pool 8), Deviatka (Pool 9), Karambol a Snooker.

Biliard, karambol, snooker alebo kulečník?

V našich končinách nám ostal stále dialekt bo našich západných bratoch, a biliard často oslovujeme čechizmom kulečník, čo býva často aj mylným označením pre snooker. V skutočnosti túto hru delíme na 3 základné kategórie, a to: Karambol, Pool a Snooker. Každá z týchto hier má svoje špecifické pravidlá a vyžaduje svoj vlastný biliardový stôl prispôsobený na hranie danej hry.

 

Rozkol medzi hráčmi dochádza najmä keď sa aplikujú do hry pravidlá. V súčasnosti sa skôr uprednostňujú barové pravidlá, ktoré sa dohodnú pred začiatkom hry. Existuje len malé percento hráčov ktorý by hrali podľa oficiálnych biliardových pravidiel.

Stručné pravidlá biliardu

Ako sme už spomínali, pravidlá sa zvyknú líšiť od podniku k podniku. Väčšinou je na hráčoch aké pravidlá si zvolia pred začiatkom hry. Predsa len ale existujú aj také, ktoré sú „vryté do kameňa“ a tvoria tak princípy tejto nádhernej hry. My Vám prinášame výťah tých najdôležitejších.

 

  1. K interakcií s hernými guľami sa využíva biela guľa. Tú hráč môže zahrávať do ľubovoľného smeru úderom tága. Ak hráč bielu guľu potopí do jednej z dier, protihráč získava ťah a rozohráva z rozstrelového bodu.
  2. Rozstrel je realizovaný z na to určených bodov. Na jednej strane stola je uložená biela guľa, na druhej strane herné gule podľa zvolenej varianty hry. Rozstrel začína hráč úderom bielej gule do herných gulí.
  3. Pool 8 (Osmička) – U nás najpopulárnejšia variácia biliardu. Pri hre sa využíva všetkých 15 farebne rozličných gulí s číslami. Hráč ma za úlohu potopiť v ľubovoľnom poradí všetky svoje gule a hru zavŕšiť potopením čiernej 8čky.
  4. Pool 9 (Nine ball) – Na rozdiel od Pool 8, sa pri nine ball biliarde využíva len polovica sady – tzv. plné gule s očíslovaním 1 – 9. Hráči musia gule potápať v ich číselnom poradí a hru zakončiť potopením gule s číslom 9.
  5. Karambol – patrí medzi prvotné hry biliardu. K tejto variácií hry sa používa špeciálny karambolový stôl bez dier. Ide o najzložitejšiu hru. Hrá sa len so štyroma guľami, z toho je jedna biela. Úlohou hry je zahrať bielu guľu tak, aby sa dotkla všetkých troch herných gulí.
  6. Snooker – vyniká diametr=alne väčšou hracou plochou ako pri klasickom biliarde. Hraje sa s pätnástimi červenými guľami a šiestimi farebne rozlišenými guľami. Každá z týchto gulí má svoje bodové ohodnotenie na stupnici od 1 až po 7. Úlohou hráča je v jednom ťahu zhodiť čo najviac gulí pričom musí pri potápaní gulí striedať červenú a farebnú guľu. Po potopení farebnej gule (nie červenej) sa guľa vracia na svoju východziu rozstrelovú pozíciu. Po zhodení všetkých červených gulí ma hráč za úlohu zhodiť všetky zvyšné farebné gule v ich vzostupnom bodovom poradí. Víťazom sa stáva hráč, ktorý nahral najviac bodov. Táto variácia hry sa zvykne hrať na víťazné hry – gemy.

Výber z ponuky našich biliardových stolov

VIP - Biliardový stôl

Štýlový biliardový stôl ktorý sa hodí nielen do každej prevádzky, ale aj do domácnosti ako dekoračný doplnok.

Olympic - Biliardový stôl

Typický barový biliardový stôl s držiakom na tága a zberným zásobnikom na gule.

Aristocrat - Biliardový stôl

Ide o exkluzívny biliardový stôl s prevedením lakovaného dreva a kožennými košíkmi na gule.

Kulečník

Ide o historické prevedenie prvotného kulečníku ktorý sa vyvynul práve z kriketu.

Príslušenstvo k biliardu

Neodmysliteľnou súčasťou biliardu je aj jeho príslušenstvo, pre maximálny pôžitok z hry. Medzi základné súčasti patrí biliardové tágo (palica s ktorou vykonávate úder). Vlastnosti tohto tága môžu značne ovplyvniť hru a vlastnosti ktoré guľa nadobudne po údere. Tágo sa skladá z niekoľkých častí, pričom každá z nich môže ovplyvniť výslednú strelu a tak aj vývoj hry.

 

Doplnkové príslušenstvo sa využíva zväčša pri komerčných biliardoch na prevádzkach. Ide najmä o stojany na tága, timery, doplnky pre starostlivosť o biliardový stôl, biliardové lampy, biliardové gule a ďalšie príslušenstvo.