Close

Elektronické šípky

Predaj a prenájom renomovaných šípkarskych strojov Cyberdine a Novomatic

Aké sú to elektronické šípky ?

Elektronické alebo softové šípky sú mladším súrodencom klasických steelových šípok. Princíp hry ostáva rovnaký, mení sa len prevedenie. Elektronické šípky využívajú plastové hroty, zatiaľčo steelové šípky kovové. Šípkové stroje sú populárne najmä v krčmách, baroch, puboch a aj v niektorých reštauračných prevádzkach. V súčasnosti sa na Slovensku realizujú okresné, krajské aj celoštátne majstrovstvá a rôzne turnajové súťaže.

Prečo práve elektronické šípky?

Elektronické šipky ponúkajú oprotivklasickým steelovým najmä prehľadnejšiu hru, keďže skóre, hitpointy, priemer hodu a ďalšie vlastnosti zobrazujú automaticky. Kalkulujú za Vás zvyšné body, ktoré čisla je potrebné trafiť aby ste hru zavreli a pod. Obsahujú viac než 30 herných módov a variácií hry ktoré sa konfigurujú pomocou tlačidiel. Každá hra a mód je taktiež spí sana a podrobne vysvetlená.
Ďalšou výhodou týchto šípok je ich nízka nákladovosť. Najväčším nákladom okrem samotného stroja sú plastové hroty, samotné šípky,  a terčovnicová fólia ktorá avšak pri správnej údržbe a používaní stroja dokáže vydržať bez poškodenia niekoľko rokov. 

Variácie hry

HIGH SCORE

Hra pre 1 až 8 hráčov. Každý hráč hádže každé kolo 3 šípky. Hrá sa 7 – 10 kôl. Po skončení všetkých kôl vyhráva hráč s najvyšším počtom bodov.

 

LOW SCORE

Hrá sa ako hra HIGH SCORE, ale vyhráva hráč, ktorý dosiahne najnižší výsledok.

 

SUPER SCORE

Hrá sa podobne ako hra HIGH SCORE, ale body sa získavajú iba pri zásahu do DOUBLE a

 

TRIPLE SCRAM

Hrá sa vo dvojici, 7 kôl, po 6 šípok. Všetky čísla, ktoré zasiahne prvý hráč z dvojice (stoper), sa zatvárajú pre druhého hráča z dvojice (scoter). Druhý hráč získava body len keď zasiahne čísla, ktoré nezasiahol prvý hráč. Hráči jednej dvojice sa striedajú v poradí hádzaní šípok.

 

SHANGHAI

Hra pre 1 a 8 hráčov. Každý hráč hádže 3 šípky na 7 kôl. Hráč musí zasiahnuť každé z 21 čísiel, začínajúc číslom 1 a nakoniec číslo 20 a zásahom do stredu terča. Vyhráva hráč, ktorý dosiahne najvyšší výsledok alebo ktorý dosiahne SHANGHAI. SHANGHAI nastane, keď v priebehu jedného kola dosiahne zásah troma šípkami do troch odpovedajúcich čísiel tak, že každá šípka zasiahla odlišný sektor, šípka jednoduchá (simple), dvojitá (double), trojitá (triple).

 

ROULETTE

Hra pre 1 až 8 hráčov s tromi šípkami na každé kolo. Svetelná ruleta sa pohybuje po terči, až sa zastaví na jednom z čísiel 1 až 20, alebo v strede terča. Hráči musia zasiahnuť číslo, na ktorom sa svetlo zastavilo. Zásah jednoduchý (simple) sa započítava ako 1 bod, zásah dvojitý (double) ako 2 body, zásah trojitý (triple) ako 3 body.

 

PUB GAME

Hra pre 1 až 8 hráčov, s 3 šípkami. Každý hráč hrá len jedno kolo. Číslo, ktoré sa zmenšuje sa objaví na počítadle. Začína sa číslom 10. Body získané hádzaním šípky sa násobia týmto číslom a hráč musí s 3 šípkami zasiahnuť stred čo najskôr. Vyhráva hráč s najvyšším výsledkom.

 

SUPER 100

Hra pre 1 až 8 hráčov s 3 šípkami na jedno kolo. Každý hráč má na začiatku 100 bodov. Otáčavé svetlo sa pohybuje po číslach v smere hodinových ručičiek. Hráč musí zasiahnuť jeden zo sektorov, na ktorom je svetlo. Za správny zásah dostáva hráč 10 bodov od každého hráča, ktorý má body a nie je diskvalifikovaný. Keď hráč nezasiahne jednou šípkou, nedostane body, keď nezasiahne tromi šípkami v jednom kole, vypadáva z hry ale zvyšné body mu zostávajú do konca hry. Keď hráč stratí všetky body, vypadáva z hry. Na konci hry sa všetky svietiace body pridajú víťazovi. Keď sú diskvalifikovaní všetci hráči okrem jedného, tento vyhráva.

 

TEAM (180, 301, 501, 701, 901)

Hráči môžu hrať v tíme po 2, 3 alebo 4 hráčoch. Hráči 1, 3, 5, 7 sú v
tíme A, hráči 2, 4, 6, 8 sú v tíme B. Ľubovolný hráč v tíme môže
ukončiť hru iba v prípade, ak v okamihu ukončenia je celkový súčet bodov
tímu nižší ako súčet bodov druhého tímu.

 

CRICKET TEAM

Hráči môžu hrať v tíme po 2,3 alebo 4 hráčoch. Hráči 1, 3, 5, 7 sú v
tíme A, hráči 2, 4, 6, 8 sú v tíme B. Team, ktorý prvý uzavrie všetky
určené segmenty a má najvyšší alebo najnižší (u funkcie CUT THROATH)
počet bodov, je víťaz.

BASEBALL

Hra je pre 1 až 8 hráčov s tromi šípkami na jedno kolo. Hráč musí zasiahnuť ten sektor, ktorý odpovedá číslu kola a žiadny iný sektor sa nezapočítava. Jednoduchý zásah (simple) sa započítava ako 1 bod.

180

Hra pre 1 až 8 hráčov s tromi šípkami na jedno kolo. Každý hráč má na začiatku hry 180 bodov. Body získané pri hádzaní šípok sa postupne odpočítavajú od počiatočného stavu. Prvý hráč, ktorý dosiahne po odpočítaní bodov 0, vyhráva hru.

180 DOUBLE IN

Hrá sa podobne ako hra 180, ale odpočítavanie začne, až keď hráč zasiahne dvojité číslo (double), alebo stred.

180 DOUBLE OUT

Hrá sa podobne ako hra 180, ale hra je ukončená až zásahom dvojitého čísla (double), alebo stredu.


DOUBLE IN/OUT

Hrá sa podobne ako hra 180, ale odpočítavanie začne až zásahom do dvojitého čísla (double), a hra skončí až zásahom dvojitého čísla (double) alebo stredu.

MASTER OUT

Doplnok hier 180, 301, 501 a 701, ale ukončenie hry je možné len zásahom dvojitého (double), alebo trojitého čísla (triple).

301, 501, 701 a 901

Tieto hry sa hrajú ako hra 180, ale každý hráč začína hru s 301, 501, 701 alebo 901 bodmi.

CRICKET

Hra je pre 1 až 8 hráčov s tromi šípkami na jedno kolo. Hráč musí zasiahnuť segmetny 15, 16, 17, 18, 19, 20 a stred. Každé číslo, ktoré hráč zasiahne trikrát sa pre neho uzatvára. Za zásah do uzatvoreného čísla dostáva hráč body, len keď toto číslo druhý hráč nezasiahol. Vyhráva hráč, ktorý prvý zavrie 6 čísiel a má najvyšší počet bodov.

CRICKET CUT THROAT

Hrá sa ako hra CRICKET, ale zásahy do uzatvoreného čísla si započítava druhý hráč, ktorý toto číslo má ešte otvorené, ako trestné body.

CRICKET MASTER

Hrá sa ako kriket CUT THROAT, ale čísla 1-14 sa pripočítavajú ku scóre hráča, ktorý hádže šípky ako trestné body. Ak má hráč, ktorý hádže uzavreté číslo a súper nie, pripisujú sa trestné body súperovi. Ak majú uzavreté čísla obidvaja hráči, trestné body sa pripisujú hráčovi ktorý hádže. Ak hráč hodí šípku mimo terča, pripíše sa mu 25 trestných bodov.

MARATÓN

Hráči začínajú hrať od 0 skóre. Začínajú od stredu a potom nasleduje double 20 až 1. Víťaz je hráč, ktorý ako prvý dôjde do čísla double 1.

MINI MARATÓN

Hrá sa ako maratón, ale hra končí pri double 10.

26

Hrá sa na hre 901 alebo 1001, bod sa hráčovi priráta ak na jeden leg nahrá presne 26 bodov. Platný je v tejto hre aj zásah do čierneho pola okolo terča. Vyhráva hráč s najvyšším počtom bodov. Ukončenie hry može byť buď limitom kôl (maximálne 25) alebo nahratím bodov pôvodnej hry (napr. 1001 bodov). V prípade nerozhodného skóre sa remíza rozhodne na hre 180

Elektronické šípky - naša pýcha

V našej ponuke šípkových automatov nájdete len rokmi overené a renomované značky ako napríklad Novodarts, Cyberdine alebo Nerodarts. K prenájmu máte samozrejme servis a potrebné príslušenstvo – šípky a hroty – úplne zdarma. Naše šípkové stroje sa využívajú aj na oficiálnych šipkárskych turnajoch po celej Slovenskej republike. Sme hrdým partnerom šípkarského klubu Dart Club Bardejov, v spolupráci s ktorým organizujeme okresnú šípkarsku ligu v steelových aj softových šípkach.

Cyberdine Milenium

Šípkový automat značky Cyberdine MILENIUM patrí medzi absolútnu špičku na trhu.Automat je na mincovník, pomocou elektronického kľúča sa na ňom dá prihadzovať akékoľvek množstvo kreditov.Jednoduchá manipulácia a prirodzené ovládanie voľby hier, či prepínanie hráčov si získa každého. Zvýšte si aj Vy návštevnosť Vášho podniku a prilákajte zákazníkov na túto skvelú hru. Servis či náhradné diely sú ku všetkým produktom samozrejmosťou.

Cyberdine 2016

Šípkový automat cyberdine 2016 LED je najnovší automat na trhu s LED technológiou. Ponúka až 350 kombinácií hier. Parametre terča splňujú profesionálne požiadavky pre ligové turnaje. Obsahuje unikátny piestový systém zasúvania vrchnej časti kabinetu do spodnej časti pre ľahkú prepravu (pomocou koliesok na spodnej časti). Možnosť nastavenia presnej výšky stredu terača od 172cm do 174cm. LED osvetlenie s dlhou životnosťou a minimálnymi prevádzkovými nákladmi.

Cyberdine Classic

Kvalitný šípkový terč značky Cyberdine Classic. Spoľahlivý šípkový automat, poskytujúci maximálny pôžitok z hry , vhodný aj na profesionálnu súťaž.Viac než 1500 herných kombinacií, možnosť hry až ôsmim hráčom alebo 4 tímami po dvoch hráčoch, jasne a dobre čitateľný LED display, odolný a kvalitný terč, podsvietené čísla okolo terča pre lepšiu orientáciu, infračervený senzor pre automatické prepínanie hráčov a audiovizuálna signalizácia hodu.